Trichotheliaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
CLATH Clathroporina Mull. Arg. clathroporina lichen 🖼️Photos of Clathroporina Mull. Arg.
CLIS2 Clathroporina isidiifera R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Clathroporina isidiifera R. C. Harris
CLSU19 Clathroporina subpungens (Malme) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Clathroporina subpungens (Malme) R. C. Harris
CLTE13 Clathroporina tetracerae (Ach.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Clathroporina tetracerae (Ach.) R. C. Harris
PORIN Porina Mull. Arg. wart lichen 🖼️Photos of Porina Mull. Arg.
POAM15 Porina amygdalina Mull. Arg. wart lichen 🖼️Photos of Porina amygdalina Mull. Arg.
POCE9 Porina cestrensis (Tuck. ex Michener) Mull. Arg. N/A 🖼️Photos of Porina cestrensis (Tuck. ex Michener) Mull. Arg.
POHE8 Porina heterospora (Fink) R. C. Harris wart lichen 🖼️Photos of Porina heterospora (Fink) R. C. Harris
POLE15 Porina lectissima (Fr.) Zahlbr. wart lichen 🖼️Photos of Porina lectissima (Fr.) Zahlbr.
PONU7 Porina nucula Ach. wart lichen 🖼️Photos of Porina nucula Ach.
PONU8 Porina nuculastrum (Mull. Arg.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Porina nuculastrum (Mull. Arg.) R. C. Harris
CLCO14 Clathroporina confinis Mull. Arg. Porina nuculastrum 🖼️Photos of Clathroporina confinis Mull. Arg.
CLNU2 Clathroporina nuculastrum Mull. Arg. Porina nuculastrum 🖼️Photos of Clathroporina nuculastrum Mull. Arg.
POFL16 Polyblastiopsis floridana Fink Porina nuculastrum 🖼️Photos of Polyblastiopsis floridana Fink
PORH5 Porina rhaphidosperma Mull. Arg. wart lichen 🖼️Photos of Porina rhaphidosperma Mull. Arg.
POSA22 Porina salicina Mull. Arg. wart lichen 🖼️Photos of Porina salicina Mull. Arg.
POSC17 Porina scabrida R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Porina scabrida R. C. Harris
SEGES Segestria Fr. N/A 🖼️Photos of Segestria Fr.
SELE12 Segestria leptalea (Durieu & Mont.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Segestria leptalea (Durieu & Mont.) R. C. Harris
POLE16 Porina leptalea (Durieu & Mont.) A. L. Sm. Segestria leptalea 🖼️Photos of Porina leptalea (Durieu & Mont.) A. L. Sm.
SEMA19 Segestria mammillosa Th. Fr. N/A 🖼️Photos of Segestria mammillosa Th. Fr.
POMA35 Porina mammillosa (Th. Fr.) Vainio Segestria mammillosa 🖼️Photos of Porina mammillosa (Th. Fr.) Vainio
SEOC3 Segestria octomera (Mull. Arg.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Segestria octomera (Mull. Arg.) R. C. Harris
SERU9 Segestria rubentior (Stirton) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Segestria rubentior (Stirton) R. C. Harris
TRICH18 Trichothelium Mull. Arg. trichothelium lichen 🖼️Photos of Trichothelium Mull. Arg.
TRAE7 Trichothelium aeneum (Wallr.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium aeneum (Wallr.) R. C. Harris
POAE2 Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. Trichothelium aeneum 🖼️Photos of Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.
POCA41 Porina carpinea (Pers. ex Ach.) Zahlbr. Trichothelium aeneum 🖼️Photos of Porina carpinea (Pers. ex Ach.) Zahlbr.
PSAE Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb Trichothelium aeneum 🖼️Photos of Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb
TRCE8 Trichothelium cestrense (Michener) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium cestrense (Michener) R. C. Harris
TRCH9 Trichothelium chloroticum (Ach.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium chloroticum (Ach.) R. C. Harris
POCH9 Porina chlorotica (Ach.) Mull. Arg. Trichothelium chloroticum 🖼️Photos of Porina chlorotica (Ach.) Mull. Arg.
PSCH2 Pseudosagedia chlorotica (Ach.) Hafellner & Kalb Trichothelium chloroticum 🖼️Photos of Pseudosagedia chlorotica (Ach.) Hafellner & Kalb
TRCR17 Trichothelium crocynioides R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium crocynioides R. C. Harris
TREP Trichothelium epiphyllum Mull. Arg. trichothelium lichen 🖼️Photos of Trichothelium epiphyllum Mull. Arg.
TRGU Trichothelium guentheri (Flotow) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium guentheri (Flotow) R. C. Harris
POGU2 Porina guentheri (Flotow) Zahlbr. Trichothelium guentheri 🖼️Photos of Porina guentheri (Flotow) Zahlbr.
PSGU4 Pseudosagedia guentheri (Flotow) Hafellner & Kalb Trichothelium guentheri 🖼️Photos of Pseudosagedia guentheri (Flotow) Hafellner & Kalb
TRHO6 Trichothelium horridulum (Mull. Arg.) R. Sant. trichothelium lichen 🖼️Photos of Trichothelium horridulum (Mull. Arg.) R. Sant.
TRIS6 Trichothelium isidiatum R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium isidiatum R. C. Harris
TRLI10 Trichothelium lineare (Leighton) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium lineare (Leighton) R. C. Harris
POLI10 Porina linearis (Leighto) Zahlbr. Trichothelium lineare 🖼️Photos of Porina linearis (Leighto) Zahlbr.
PSLI5 Pseudosagedia linearis (Leighton) Hafellner & Kalb Trichothelium lineare 🖼️Photos of Pseudosagedia linearis (Leighton) Hafellner & Kalb
TRNI8 Trichothelium nitidulum (Mull. Arg.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium nitidulum (Mull. Arg.) R. C. Harris
PONI7 Porina nitidula Mull. Arg. Trichothelium nitidulum 🖼️Photos of Porina nitidula Mull. Arg.
PSNI5 Pseudosagedia nitidula Mull. Arg. Trichothelium nitidulum 🖼️Photos of Pseudosagedia nitidula Mull. Arg.
TRRH2 Trichothelium rhaphidospermum (Mull. Arg.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium rhaphidospermum (Mull. Arg.) R. C. Harris
TRTH5 Trichothelium thaxteri (R. Sant.) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Trichothelium thaxteri (R. Sant.) R. C. Harris
POTH7 Porina thaxteri R. Sant. Trichothelium thaxteri 🖼️Photos of Porina thaxteri R. Sant.
PSTH2 Pseudosagedia thaxteri (R. Sant.) Hafellner & Kalb Trichothelium thaxteri 🖼️Photos of Pseudosagedia thaxteri (R. Sant.) Hafellner & Kalb