Sabiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
MELIO Meliosma Blume meliosma 🖼️Photos of Meliosma Blume
MEHE Meliosma herbertii Rolfe aguacatillo 🖼️Photos of Meliosma herbertii Rolfe
MEOB2 Meliosma obtusifolia (Bello) Krug & Urban cacaillo 🖼️Photos of Meliosma obtusifolia (Bello) Krug & Urban